Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

23-11-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
Projekt został opracowany ze względu na liczne nowelizacje dotychczas obowiązującego zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r.
W projekcie dokonano również poprawy i uporządkowania przepisów pod względem merytorycznym, legislacyjnym i językowym.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

1) 1 grudnia 2017 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
2) 8 grudnia 2017 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- na adres e-mail: zgodnie ze wzorem tabeli umieszczonym poniżej, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej (format: .xls, .xlsx lub równoważny).

Wzór tabeli

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 23.11.2017 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności