Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

28-12-2017

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt został opracowany ze względu na konieczność dostosowania przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r. (Min. Zdr. poz. 129).

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 11 stycznia 2018 r. na adres e-mail: w wersji elektronicznej edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 28.12.2017 15:20
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności