Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

22-06-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt został opracowany ze względu na konieczność aktualizacji wartości ryczałtów za diagnostykę w onkologicznych programach lekowych.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 6 lipca 2018 r. na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 22.06.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności