Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

04-01-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

1)    11 stycznia 2019 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
2)    18 stycznia 2019 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.01.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 04.01.2019 14:53
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności