Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

08-01-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 22 stycznia 2020 r. na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 08.01.2020 14:56
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności