Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

04-03-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

  • 11 marca 2020 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 18 marca 2020 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem.

Tabela uwag

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 04.03.2020 15:16
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności