Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

10-07-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uwag do projektu zarządzenia prosimy przesłać do:

  • 17 lipca 2020 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ
  • 24 lipca 2020 r. – dotyczy pozostałych instytucji,

na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Zgłoś uwagi do projektu zarządzenia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 10.07.2020 12:41
Aktualizacja informacji: 10.07.2020 12:58
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności