Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

11-09-2020

W związku z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 60), oraz zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020. poz. 1493), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia  ponownie przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.


Uwagi do projektu zarządzenia prosimy przesłać do:

 

  • 18 września 2020 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ; 
  • 25 września 2020 r. – dotyczy pozostałych instytucji

na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Zgłoś uwagi do projektu zarządzenia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 11.09.2020 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności