Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

06-11-2020

W związku z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 88), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

  • 13 listopada 2020 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 20 listopada 2020 r. – dotyczy pozostałych instytucji

na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do pobrania

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 06.11.2020 13:30
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności