Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

02-03-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia:

  • 9 marca 2021 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 16 marca 2021 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.03.2021 10:27
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności