Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

12-05-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 26 maja 2021 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do pobrania

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 12.05.2021 14:12
Aktualizacja informacji: 12.05.2021 14:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności