Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

30-06-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez upawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia:

  • 7 lipca 2021 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ,
  • 14 lipca 2021 r. – dotyczy pozostałych instytucji,

- które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem tabeli umieszczonym poniżej, w wersji edytowalnej Excel.

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.06.2021 13:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności