Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

13-07-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 20 lipca 2021 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem tabeli umieszczonym poniżej, w wersji edytowalnej Excel:

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 13.07.2021 15:52
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności