Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

03-01-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia:

  • 11 stycznia 2022 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ,
  • 17 stycznia 2022 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) – dotyczy pozostałych instytucji,

- które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 03.01.2022 14:05
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności