Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

04-03-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia: 11 marca 2022 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ, 18 marca 2022 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) – dotyczy pozostałych instytucji, - które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.03.2022 12:59
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności