Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – programy lekowe

30-06-2023

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 14 lipca 2023 r. do godziny 12:00  (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres poczty elektronicznej: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

TABELA DO POBRANIA

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.06.2023 12:13
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności