Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)

31-10-2017

W związku z  koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia  25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r. (Min. Zdr. poz. 105), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 14 listopada 2017 r. na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 31.10.2017 13:47
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności