Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - onkologiczne świadczenia kompleksowe

16-06-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 4 czerwca 2020 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. Należy je przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.06.2020 09:43
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności