Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - onkologiczne świadczenia kompleksowe

12-04-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 11 kwietnia 2022 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 12.04.2022 15:53
Aktualizacja informacji: 14.04.2022 10:14
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności