Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - onkologiczne świadczenia kompleksowe - KON- Pierś

19-12-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 13 grudnia 2019), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 30.12.2019 do godziny 10:00. Uwagi należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: , z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia KON-Pierś, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel

Tabela uwag do pobrania


1) Podmioty uprawnione – uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146 ze zm.)

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 19.12.2019 13:33
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności