Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - Podstawowa Opieka Zdrowotna

16-09-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 23 września 2022 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) - które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: poz_zpo.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabel.

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.09.2022 15:54
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności