Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - profilaktyczne programy zdrowotne

14-11-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 28 listopada 2019 r., do godziny 12.00 na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w tytule maila „uwagi PRO"

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 14.11.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności