Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - program pilotażowy - KOS-BAR

11-10-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (projekt z 11 października 2021 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 18 października 2021 r. do godziny 16:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela uwag do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 11.10.2021 15:37
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności