Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

19-12-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt z dnia 11 grudnia 2019 r. zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do dnia 30 grudnia 2019 rok, do godz. 10.00 na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia PSY-CZP.

Tabela uwag

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 19.12.2019 12:21
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności