Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

24-03-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 poz. 320, z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt z dnia 24 marca 2021 r. zarządzenia Nr …/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do dnia 31 marca 2021 roku, na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia CZP.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.03.2021 15:05
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności