Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

01-08-2023

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego  

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 poz. 1194), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Nr …/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.  

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni po dniu publikacji, na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia CZP.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michał Różański
Publikacja informacji: 01.08.2023 15:22
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności