Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w zakresie leczenia szpitalnego kompleksowa opieka w stwardnieniu rozsianym (KOSM)

16-04-2019

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – program pilotażowy w zakresie leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowa opieka w stwardnieniu rozsianym (KOSM)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 7 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie edytowalnej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r.na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia KOSM.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 16.04.2019 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności