Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w zakresie świadczeń opieki zdr. zapewnianych przez centra medycznej pomocy doraźnej

25-08-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia,  w celu wyrażenia opinii, przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 poz. 787, z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez centra medycznej pomocy doraźnej.

W związku z powyższym, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , zgodnie z załączonym wzorem tabeli w wersji edytowalnej MS Excel.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.08.2022 15:39
Aktualizacja informacji: 26.08.2022 08:20
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności