Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - rehabilitacja - programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

10-12-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez podmioty określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia publikacji projektu zarządzenia, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela uwag do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 10.12.2021 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności