Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

28-07-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez podmioty określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 320, z późn. zm.), projekt zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”.

Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 146 ww. ustawy
o świadczeniach w związku art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 2018 r., poz. 2192 z póżn.zm.). Zarządzenie ma na celu wykonanie zaleceń wynikających z Uchwały Nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (RM-111-46-20).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie 14 dni od dnia publikacji projektu zarządzenia na adres e-mail: z dopiskiem REH

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.07.2020 13:15
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności