Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długotermino

20-03-2018

W związku z Obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej wywieszony projekt zarządzenia jest nieaktualny.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W projekcie zarządzenia wprowadzono zmiany, które pozwolą na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady personelu medycznego w domu pacjenta. Ponadto, publikacja projektu zarządzenia związana jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia, wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 10 kwietnia 2018 roku, na adres e-mail: , w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi SPO”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.03.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 20.03.2018 15:31
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności