Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

03-07-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, do przepisów zarządzenia wprowadzono taryfę wynoszącą 3,76 pkt. dla świadczenia jednostkowego: Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 17 lipca 2018 r. na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 03.07.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności