Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

30-09-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty1.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do godziny 16:00 dnia 14 października 2019 r., na adres e-mail: wpisując w tytule maila „uwagi SPO”.

 

 


1. Podmioty uprawnione – uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146)

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 13:51
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności