Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

21-07-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (projekt z 20 lipca 2020 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: , z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia SOK, zgodnie ze
wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Zgłoś uwagi do projektu zarządzenia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 21.07.2020 09:41
Aktualizacja informacji: 21.07.2020 11:11
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności