Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - świadczenia ambulatoryjne i szpitalne

16-01-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Zmiany wprowadzane w zakresie komunikatu XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych NFZ do wymogów zbierania informacji związanych z pobraniem materiału genetycznego na potrzeby rozliczania świadczenia 5.52.01.0001511 oraz informacji na temat skali NYHA na potrzeby rozliczania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 16.01.2018 00:00
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności