Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML - świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

12-06-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do poprawnej sprawozdawczości i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, okulistyce oraz pilotażu POZ Plus.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 27 czerwca 2018 roku, na adres e-mail: , w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu SWIAD”

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 12.06.2018 00:00
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności