Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

20-04-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów

o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 19 kwietnia 2021 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty. W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 4 maja 2021 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 20.04.2021 12:02
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności