Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

06-12-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o   udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 3 grudnia 2021 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.  do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej:  zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel. 

Tabela do pobrania 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 06.12.2021 17:55
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności