Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego

20-04-2021

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

Uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 29 kwietnia 2021 roku, na adres e-mail:  (z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia – JPS), wyłącznie w wersji edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 20.04.2021 13:45
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności