Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia w sprawie szczegółowego komunikatu XML

31-01-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 13 lutego 2021 roku, na adres e-mail: sekretariat.di@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu faktura”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.01.2022 13:57
Aktualizacja informacji: 01.02.2022 08:18
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności