Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia w sprawie szczegółowego komunikatu XML

28-06-2023

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty (projekt z 26 czerwca 2023 r.)

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 13 lipca 2023 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wpisując w temacie maila „uwagi rozliczanie”

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.06.2023 15:25
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności