Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia w sprawie szczepień ochronnych w aptece

18-10-2023

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 25 października 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.10.2023 12:57
Aktualizacja informacji: 18.10.2023 13:05
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności