Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego

14-11-2018

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm,).

Celem zarządzenia jest realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń mózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1985).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 21 listopada 2018 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia trombektomii mechanicznej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.11.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 15.11.2018 10:58
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności