Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – w sprawie umów o realizację programu pilotażowego - świadczenia kompleksowe KOSM

21-11-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 7 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie edytowalnej w terminie do dnia 5 grudnia 2018 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia KOSM.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.11.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 22.11.2018 14:52
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności