Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

15-11-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML. 

Projekt wynika z potrzeby ujednolicenia i uszczelnienia zasad sprawozdawczości: świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji zleceń na wyroby medyczne, danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, deklaracji POZ/KAOS, danych list oczekujących oraz informacji o fakturach zakupu.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 28 listopada 2018 roku, na adres e-mail: sekretariat.di@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu JPS

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 15.11.2018 00:00
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności