Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

30-05-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML. 

Projekt wynika z potrzeby ujednolicenia i uszczelnienia zasad sprawozdawczości: świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji zleceń na wyroby medyczne, danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, deklaracji POZ/KAOS, danych list oczekujących oraz informacji o fakturach zakupu.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 13 czerwca 2019 roku, na adres e-mail: sekretariat.di@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu JPS"

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 30.05.2019 00:00
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności