Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

27-01-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty.

Celem projektowanych rozwiązań, obejmujących w szczególności podwyższenie współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom na 1,3, wprowadzenie współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielanych kobietom w ciąży i w okresie połogu 1,2 oraz wprowadzenie współczynnika 1,5 korygującego wycenę punktową świadczeń profilaktyki stomatologicznej określonych w załączniku nr 10 rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego jest spowodowanie udzielania większej liczby świadczeń stomatologicznych dla dzieci oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu.

W projekcie zarządzenia proponowane jest również podwyższenie wyceny punktowej świadczenia „wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego” na 50 punktów, urealniające wycenę świadczenia.

Powyższe działania mają na celu w szczególności działania w kierunku ograniczenia miejscowych i ogólnoustrojowych następstw choroby próchnicowej zębów. 

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. na adres e-mail:

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 27.01.2017 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności