Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

03-01-2018

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi realizację zmian wynikających ze zmiany treści rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Celem projektowanych rozwiązań obejmujących wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie jest zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

Projekt zarządzenia realizuje również zmianę zakresu finansowanych ze środków publicznych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych polegającą na wprowadzeniu świadczeń stomatologicznych związanych z urazami zębów. 

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 10 stycznia 2018 roku do godz. 16.00, na adres e-mail: .gov.pl

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 03.01.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 03.01.2018 14:08
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności