Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

18-04-2018

Projektowana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne polega na wprowadzeniu współczynnika 1,3 do rozliczania świadczeń udzielanych w dentobusach dzieciom do 18 r. ż. Zmiana ta ma na celu poprawę dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00, na adres e-mail .

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 18.04.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 18.04.2018 14:04
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności