Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

21-11-2016

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Projekt niniejszego zarządzenia wprowadza zmiany w finansowaniu świadczeń onkologicznych, w szczególności w odniesieniu do kompleksowych zabiegów onkologicznych i diagnostyki genetycznej oraz świadczeń kardiologicznych w szczególności w obszarze kardiologii interwencyjnej, w celu optymalizacji kosztów, poprawy kompleksowości udzielanych świadczeń, zwiększenie ich dostępności i przyśpieszeniu procesu diagnostyczno-leczniczego.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 5 grudnia 2016 roku na adres e-mail:
 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.11.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 23.11.2016 12:59
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności